Login
Hasło
Szkolenia BHP


     Szkolenia bhp mają na celu dostarczyć uczestnikom informacji, doskonalić i podnosić świadomość z zakresu BHP. Prawo pracy stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który do wykonywania określonej pracy nie posiada wymaganych kwalifikacji i potrzebnych umiejętności oraz nie ma dostatecznej znajomości wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach prawa.
 
       Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazania mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
 

Oferujemy Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń w dziedzinie BHP:

1. szkolenie BHP wstępne;

2. szkolenie BHP okresowe:

  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla kadry inżynieryjno - technicznej
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 
Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Natomiast celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

służba BHP, doradca ADR, rozliczanie czasu pracy kierowców. Kurs podstawowy ADR
2019-12-30
Wrzesień 2020
PonWtoŚro CzwPiąSob Nie
31 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 01 02 03 04