Login
Hasło
Szkolenia BHP


     Szkolenia bhp mają na celu dostarczyć uczestnikom informacji, doskonalić i podnosić świadomość z zakresu BHP. Prawo pracy stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który do wykonywania określonej pracy nie posiada wymaganych kwalifikacji i potrzebnych umiejętności oraz nie ma dostatecznej znajomości wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w przepisach prawa.
 
       Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazania mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
 

Oferujemy Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń w dziedzinie BHP:

1. szkolenie BHP wstępne;

2. szkolenie BHP okresowe:

  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla kadry inżynieryjno - technicznej
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 
Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Natomiast celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. 

służba BHP, doradca ADR, rozliczanie czasu pracy kierowców. Kurs podstawowy ADR
2019-12-30
Styczeń 2021
PonWtoŚro CzwPiąSob Nie
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31